Vỏ thông

Vỏ thông pinas bark dùng để trồng lan

Vỏ thông pinas bark dùng để trồng lan

Mua lẻ: 40,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

NEW
Vỏ Thông Thanh Hà giá thể cho lan loại 1x1cm - 1kg

Vỏ Thông Thanh Hà giá thể cho lan loại 1x1cm - 1kg

Mua lẻ: 18,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

NEW
HOT
 Vỏ thông Thanh Hà giá thể cho Lan loại 1x2cm gói 1kg

Vỏ thông Thanh Hà giá thể cho Lan loại 1x2cm gói 1kg

Mua lẻ: 18,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

HOT
Vỏ thông Thanh Hà giá thể cho Lan loại 3x4cm - 1kg

Vỏ thông Thanh Hà giá thể cho Lan loại 3x4cm - 1kg

Mua lẻ: 18,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

HOT
2kg vỏ thông Thanh Hà size 1x1cm dùng cho Lan

2kg vỏ thông Thanh Hà size 1x1cm dùng cho Lan

Mua lẻ: 34,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2kg Giá thể vỏ thông Thanh Hà size 1x2cm dùng cho Lan

2kg Giá thể vỏ thông Thanh Hà size 1x2cm dùng cho Lan

Mua lẻ: 32,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2kg vỏ thông Thanh Hà size 3-4cm dùng trồng Lan

2kg vỏ thông Thanh Hà size 3-4cm dùng trồng Lan

Mua lẻ: 32,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5kg giá thể vỏ thông Thanh Hà size 1x1cm cho Lan

5kg giá thể vỏ thông Thanh Hà size 1x1cm cho Lan

Mua lẻ: 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5kg Vỏ thông Thanh Hà size 1x2cm dùng trồng Lan

5kg Vỏ thông Thanh Hà size 1x2cm dùng trồng Lan

Mua lẻ: 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5kg Giá thể vỏ thông Thanh Hà size 3-4cm dùng trồng Lan

5kg Giá thể vỏ thông Thanh Hà size 3-4cm dùng trồng Lan

Mua lẻ: 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI