Vỏ thông

Vỏ Thông Thanh Hà giá thể cho lan loại 1x1cm - 1 kg

Vỏ Thông Thanh Hà giá thể cho lan loại 1x1cm - 1 kg

Mua lẻ: 27,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

NEW
HOT
 Vỏ thông Thanh Hà giá thể cho Lan loại 2-3 cm gói 1 kg

Vỏ thông Thanh Hà giá thể cho Lan loại 2-3 cm gói 1 kg

Mua lẻ: 25,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

HOT
Vỏ thông Thanh Hà giá thể cho Lan loại 3-5 cm - 1 kg

Vỏ thông Thanh Hà giá thể cho Lan loại 3-5 cm - 1 kg

Mua lẻ: 18,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

HOT
Vỏ thông Thanh Hà giá thể cho Lan miếng loại to - 1kg

Vỏ thông Thanh Hà giá thể cho Lan miếng loại to - 1kg

Mua lẻ: 15,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

HOT
2 túi vỏ thông Thanh Hà 1 kg size 1x1 cm dùng cho Lan

2 túi vỏ thông Thanh Hà 1 kg size 1x1 cm dùng cho Lan

Mua lẻ: 42,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 túi vỏ thông Thanh Hà 1 kg size 2-3 cm dùng cho Lan

2 túi vỏ thông Thanh Hà 1 kg size 2-3 cm dùng cho Lan

Mua lẻ: 38,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 kg vỏ thông Thanh Hà size 3-5 cm cho Lan

2 kg vỏ thông Thanh Hà size 3-5 cm cho Lan

Mua lẻ: 32,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 kg vỏ thông Thanh Hà size cỡ lớn dùng cho Lan

2 kg vỏ thông Thanh Hà size cỡ lớn dùng cho Lan

Mua lẻ: 28,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5 túi Vỏ thông Thanh Hà 1 kg size 1x1 cm cho Lan

5 túi Vỏ thông Thanh Hà 1 kg size 1x1 cm cho Lan

Mua lẻ: 100,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5 túi Vỏ thông Thanh Hà 1 kg size 2-3 cm dùng cho Lan

5 túi Vỏ thông Thanh Hà 1 kg size 2-3 cm dùng cho Lan

Mua lẻ: 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5 kg Vỏ thông Thanh Hà size 3-5 cm dùng cho Lan

5 kg Vỏ thông Thanh Hà size 3-5 cm dùng cho Lan

Mua lẻ: 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5 kg vỏ thông Thanh Hà size cỡ lớn cho Lan

5 kg vỏ thông Thanh Hà size cỡ lớn cho Lan

Mua lẻ: 55,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI