Phân bón tổng hợp

Phân bón rễ cho Lan NPK 16-16-8 Quế Lâm chai 450g

Phân bón rễ cho Lan NPK 16-16-8 Quế Lâm chai 450g

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón trổ hoa, xanh lá cho mọi thời kỳ của Lan gói 450g

Phân bón trổ hoa, xanh lá cho mọi thời kỳ của Lan gói 450g

Mua lẻ: 40,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón dinh dưỡng cho mọi thời kỳ của Lan Hải Tiến Orchid

Phân bón dinh dưỡng cho mọi thời kỳ của Lan Hải Tiến Orchid

Mua lẻ: 48,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón hữu cơ tốt cho mọi giai đoạn của Lan Minro 5-5-5+TE.

Phân bón hữu cơ tốt cho mọi giai đoạn của Lan Minro 5-5-5+TE.

Mua lẻ: 45,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 chai phân bón thúc NPK Quế Lâm cho Lan 450g

2 chai phân bón thúc NPK Quế Lâm cho Lan 450g

Mua lẻ: 65,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 gói phân bón chuyên dùng cho phong Lan 450g

2 gói phân bón chuyên dùng cho phong Lan 450g

Mua lẻ: 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 gói phân bón Hải Tiến Orchid chuyên dùng cho phong Lan 500g

2 gói phân bón Hải Tiến Orchid chuyên dùng cho phong Lan 500g

Mua lẻ: 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 gói phân bón hữu cơ Minro chuyên dùng cho phong Lan 400g

2 gói phân bón hữu cơ Minro chuyên dùng cho phong Lan 400g

Mua lẻ: 85,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón tăng trưởng cho Lan Grofer-B1 Thái Lan lọ 100ml.

Phân bón tăng trưởng cho Lan Grofer-B1 Thái Lan lọ 100ml.

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Thuốc kích thích tăng trưởng, chống sốc cho Lan Superthrive lọ 60ml

Thuốc kích thích tăng trưởng, chống sốc cho Lan Superthrive lọ 60ml

Mua lẻ: 190,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Hormone tăng trưởng cho Lan Superthrive lọ 50ml

Hormone tăng trưởng cho Lan Superthrive lọ 50ml

Mua lẻ: 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 lọ thuốc tăng trưởng Superthrive dùng cho Lan 60ml

2 lọ thuốc tăng trưởng Superthrive dùng cho Lan 60ml

Mua lẻ: 380,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 lọ hormone tăng trưởng Superthrive dùng cho Lan 50ml

2 lọ hormone tăng trưởng Superthrive dùng cho Lan 50ml

Mua lẻ: 170,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 lọ phân bón lá cao cấp HVP 1601 WP dùng cho phong Lan 100g

2 lọ phân bón lá cao cấp HVP 1601 WP dùng cho phong Lan 100g

Mua lẻ: 45,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón hữu cơ khoáng và rong biển cho Lan GO-ORGANIC lọ 100ml

Phân bón hữu cơ khoáng và rong biển cho Lan GO-ORGANIC lọ 100ml

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón lá, nảy chồi cho Lan HVP Vitamin B-1 lọ 250ml

Phân bón lá, nảy chồi cho Lan HVP Vitamin B-1 lọ 250ml

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân tan chậm kích mầm, dưỡng hoa cho Lan Flowermate 240

Phân tan chậm kích mầm, dưỡng hoa cho Lan Flowermate 240

Mua lẻ: 28,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân tan chậm có kiểm soát kích mầm cho Lan Flowermate 220

Phân tan chậm có kiểm soát kích mầm cho Lan Flowermate 220

Mua lẻ: 28,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 lọ phân hữu cơ GO-ORGANIC từ khoáng và rong biển cho Lan 100ml

2 lọ phân hữu cơ GO-ORGANIC từ khoáng và rong biển cho Lan 100ml

Mua lẻ: 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 lọ phân bón lá đậm đặc HVP Vitamin B-1 cho Lan 250ml

2 lọ phân bón lá đậm đặc HVP Vitamin B-1 cho Lan 250ml

Mua lẻ: 68,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 lọ phân bón thông minh Flowermate 240 dùng cho Lan 150g

2 lọ phân bón thông minh Flowermate 240 dùng cho Lan 150g

Mua lẻ: 56,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 lọ phân bón thông minh Flowermate 220 dùng cho Lan 150g

2 lọ phân bón thông minh Flowermate 220 dùng cho Lan 150g

Mua lẻ: 54,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Thuốc kích thích tăng trưởng cho Lan SUPERthrive 10ml

Thuốc kích thích tăng trưởng cho Lan SUPERthrive 10ml

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón dinh dưỡng cho Lan Orchid 1 gói 500gr

Phân bón dinh dưỡng cho Lan Orchid 1 gói 500gr

Mua lẻ: 40,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón tổng hợp cho Lan Hi-Control nhập khẩu Nhật Bản gói 1kg

Phân bón tổng hợp cho Lan Hi-Control nhập khẩu Nhật Bản gói 1kg

Mua lẻ: 110,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân Dơi hữu cơ chuyên dùng cho phong Lan gói 500g

Phân Dơi hữu cơ chuyên dùng cho phong Lan gói 500g

Mua lẻ: 45,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI