THUỐC - ĐẶC TRỊ BỆNH

Chế phẩm kích keiki, kích rễ cực mạnh cho Lan lọ 20ml

Chế phẩm kích keiki, kích rễ cực mạnh cho Lan lọ 20ml

Mua lẻ: 70,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

HOT
Thuốc kích chồi cho Lan Keiki Duy Spray lọ 15 ml

Thuốc kích chồi cho Lan Keiki Duy Spray lọ 15 ml

Mua lẻ: 55,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 lọ kích chồi Keiki Duy Spray chuyên dùng cho Lan 15 ml

2 lọ kích chồi Keiki Duy Spray chuyên dùng cho Lan 15 ml

Mua lẻ: 100,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Thuốc kích mắt ngủ cho Lan Keiki Duy Pro dạng bôi lọ 15 ml

Thuốc kích mắt ngủ cho Lan Keiki Duy Pro dạng bôi lọ 15 ml

Mua lẻ: 65,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 lọ chế phẩm Hùng Nguyễn phòng và trị nấm cho Lan 20 ml/ lọ

2 lọ chế phẩm Hùng Nguyễn phòng và trị nấm cho Lan 20 ml/ lọ

Mua lẻ: 50,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Thuốc đặc trị nấm bệnh cho Lan OLICIDE - 9DD lọ 100 ml

Thuốc đặc trị nấm bệnh cho Lan OLICIDE - 9DD lọ 100 ml

Mua lẻ: 30,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Nano Đồng đặc trị vi khuẩn, nấm mốc cho Lan lọ 100 ml

Nano Đồng đặc trị vi khuẩn, nấm mốc cho Lan lọ 100 ml

Mua lẻ: 40,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 lọ chế phẩm phòng trừ nấm cho phong Lan Olicide-9DD 100 ml

2 lọ chế phẩm phòng trừ nấm cho phong Lan Olicide-9DD 100 ml

Mua lẻ: 55,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Thuốc Gel Nano - Ag trị nấm, vi khuẩn cho Lan lọ 50 g

Thuốc Gel Nano - Ag trị nấm, vi khuẩn cho Lan lọ 50 g

Mua lẻ: 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 lọ Gel Nano-Ag chuyên dùng trị nấm, vi rút gây ra trên hoa Lan 50 g

2 lọ Gel Nano-Ag chuyên dùng trị nấm, vi rút gây ra trên hoa Lan 50 g

Mua lẻ: 170,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Thuốc đặc trị thối nhũn cho Lan PONER-40TB viên 5 g

Thuốc đặc trị thối nhũn cho Lan PONER-40TB viên 5 g

Mua lẻ: 15,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 viên thuốc đặc trị thối nhũn trên hoa Lan Poner - 40TB 5 g

2 viên thuốc đặc trị thối nhũn trên hoa Lan Poner - 40TB 5 g

Mua lẻ: 25,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 lọ chế phẩm kích rễ cực mạnh chuyên dùng cho Lan 20 ml

2 lọ chế phẩm kích rễ cực mạnh chuyên dùng cho Lan 20 ml

Mua lẻ: 135,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 lọ kích mắt ngủ Keiki Duy Pro chuyên dùng cho Lan 15 ml

2 lọ kích mắt ngủ Keiki Duy Pro chuyên dùng cho Lan 15 ml

Mua lẻ: 120,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 lọ thuốc sát khuẩn Physan 20SL trị thối nhũn trên Lan 100 ml

2 lọ thuốc sát khuẩn Physan 20SL trị thối nhũn trên Lan 100 ml

Mua lẻ: 110,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Thuốc trị ốc sên Slug & Snail Bait lọ 100 g

Thuốc trị ốc sên Slug & Snail Bait lọ 100 g

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Thuốc trị thối nhũn trên Lan Kin Kin Bul 72WP hàng Bulgaria gói 45 g

Thuốc trị thối nhũn trên Lan Kin Kin Bul 72WP hàng Bulgaria gói 45 g

Mua lẻ: 30,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Thuốc xịt kiến cao cấp ANT dùng cho Lan chai 100 ml

Thuốc xịt kiến cao cấp ANT dùng cho Lan chai 100 ml

Mua lẻ: 45,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Thuốc xịt côn trùng cao cấp IST dùng cho phong lan chai 100 ml

Thuốc xịt côn trùng cao cấp IST dùng cho phong lan chai 100 ml

Mua lẻ: 45,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Thuốc diệt côn trùng hiệu quả Fendona dùng cho Lan 10sc gói 5 ml

Thuốc diệt côn trùng hiệu quả Fendona dùng cho Lan 10sc gói 5 ml

Mua lẻ: 20,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chế phẩm Ngọc Linh cho lan trừ thối nhũn - Lọ 500 ml

Chế phẩm Ngọc Linh cho lan trừ thối nhũn - Lọ 500 ml

Mua lẻ: 85,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Bả diệt ốc sên cho lan Ngọc Linh - Lọ 200g

Bả diệt ốc sên cho lan Ngọc Linh - Lọ 200g

Mua lẻ: 45,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI