CHẬU TREO - MÓC TREO

Chậu gỗ trồng Lan phi 25 cm hình quả bí, bản gỗ dày

Chậu gỗ trồng Lan phi 25 cm hình quả bí, bản gỗ dày

Mua lẻ: 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chậu gỗ trồng Lan phi 27 cm thanh gỗ thẳng, bản dày

Chậu gỗ trồng Lan phi 27 cm thanh gỗ thẳng, bản dày

Mua lẻ: 60,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chậu gỗ trồng Lan phi 30 cm thanh gỗ bản vuông

Chậu gỗ trồng Lan phi 30 cm thanh gỗ bản vuông

Mua lẻ: 48,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chậu gỗ trồng Lan phi 20 cm thanh gỗ bản vuông

Chậu gỗ trồng Lan phi 20 cm thanh gỗ bản vuông

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chậu nhựa giả gỗ trồng Lan phi 20 cm hình quả bí

Chậu nhựa giả gỗ trồng Lan phi 20 cm hình quả bí

Mua lẻ: 36,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chậu nhựa giả gỗ trồng Lan phi 25 cm hình quả bí

Chậu nhựa giả gỗ trồng Lan phi 25 cm hình quả bí

Mua lẻ: 45,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chậu nhựa giả gỗ trồng Lan phi 30 cm

Chậu nhựa giả gỗ trồng Lan phi 30 cm

Mua lẻ: 19,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5 chậu nhựa giả gỗ phi 20 cm hình quả bí dùng trồng Lan

5 chậu nhựa giả gỗ phi 20 cm hình quả bí dùng trồng Lan

Mua lẻ: 170,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5 chậu nhựa giả gỗ phi 25 cm hình quả bí dùng trồng Lan

5 chậu nhựa giả gỗ phi 25 cm hình quả bí dùng trồng Lan

Mua lẻ: 215,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5 chậu nhựa giả gỗ phi 30 cm dùng trồng Lan

5 chậu nhựa giả gỗ phi 30 cm dùng trồng Lan

Mua lẻ: 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chậu nhựa đen trồng Lan phi 14 cm

Chậu nhựa đen trồng Lan phi 14 cm

Mua lẻ: 3,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5 chậu nhựa đen phi 14 cm chuyên dùng trồng hoa Lan

5 chậu nhựa đen phi 14 cm chuyên dùng trồng hoa Lan

Mua lẻ: 15,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chậu nhựa đen trồng Lan phi 18cm

Chậu nhựa đen trồng Lan phi 18cm

Mua lẻ: 5,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5 chậu nhựa đen phi 18cm chuyên dùng trồng Lan

5 chậu nhựa đen phi 18cm chuyên dùng trồng Lan

Mua lẻ: 20,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 chậu gỗ phi 25 cm hình quả bí chuyên dùng trồng Lan

2 chậu gỗ phi 25 cm hình quả bí chuyên dùng trồng Lan

Mua lẻ: 140,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 chậu gỗ phi 27 cm thanh gỗ thẳng bản dày chuyên dùng trồng Lan

2 chậu gỗ phi 27 cm thanh gỗ thẳng bản dày chuyên dùng trồng Lan

Mua lẻ: 100,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 chậu gỗ phi 30 cm thanh gỗ bản vuông dùng trồng phong Lan

2 chậu gỗ phi 30 cm thanh gỗ bản vuông dùng trồng phong Lan

Mua lẻ: 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 chậu gỗ phi 20 cm thanh gỗ bản vuông dùng trồng Lan

2 chậu gỗ phi 20 cm thanh gỗ bản vuông dùng trồng Lan

Mua lẻ: 67,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Bộ 3 chậu gỗ hình vuông tháp ngược dùng trồng Lan

Bộ 3 chậu gỗ hình vuông tháp ngược dùng trồng Lan

Mua lẻ: 130,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Bộ 3 chậu gỗ hình lục giác chuyên dùng trồng Lan

Bộ 3 chậu gỗ hình lục giác chuyên dùng trồng Lan

Mua lẻ: 140,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chậu gỗ hình quả bí dùng trồng Lan phi 21

Chậu gỗ hình quả bí dùng trồng Lan phi 21

Mua lẻ: 65,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chậu nhựa đen phi 16 dùng trồng Lan

Chậu nhựa đen phi 16 dùng trồng Lan

Mua lẻ: 4,500đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chậu nhựa màu đen phi 21 dùng trồng Lan

Chậu nhựa màu đen phi 21 dùng trồng Lan

Mua lẻ: 6,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chậu nhựa phi 25 kèm nan phụ dùng trồng Lan

Chậu nhựa phi 25 kèm nan phụ dùng trồng Lan

Mua lẻ: 9,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chậu nhựa kèm nan phụ phi 30 dùng trồng Lan

Chậu nhựa kèm nan phụ phi 30 dùng trồng Lan

Mua lẻ: 11,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chậu nhựa phi 30 hình quả bí dùng trồng Lan

Chậu nhựa phi 30 hình quả bí dùng trồng Lan

Mua lẻ: 55,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chậu xơ dừa khung sắt trồng Lan dạng treo hình tròn phi 30

Chậu xơ dừa khung sắt trồng Lan dạng treo hình tròn phi 30

Mua lẻ: 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chậu xơ dừa khung sắt trồng Lan dạng ốp tường phi 24

Chậu xơ dừa khung sắt trồng Lan dạng ốp tường phi 24

Mua lẻ: 70,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI