Chậu gỗ

Chậu gỗ trồng Lan phi 25 cm hình quả bí, bản gỗ dày

Chậu gỗ trồng Lan phi 25 cm hình quả bí, bản gỗ dày

Mua lẻ: 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chậu gỗ trồng Lan phi 27 cm thanh gỗ thẳng, bản dày

Chậu gỗ trồng Lan phi 27 cm thanh gỗ thẳng, bản dày

Mua lẻ: 60,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chậu gỗ trồng Lan phi 30 cm thanh gỗ bản vuông

Chậu gỗ trồng Lan phi 30 cm thanh gỗ bản vuông

Mua lẻ: 48,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chậu gỗ trồng Lan phi 20 cm thanh gỗ bản vuông

Chậu gỗ trồng Lan phi 20 cm thanh gỗ bản vuông

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 chậu gỗ phi 25 cm hình quả bí chuyên dùng trồng Lan

2 chậu gỗ phi 25 cm hình quả bí chuyên dùng trồng Lan

Mua lẻ: 140,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 chậu gỗ phi 27 cm thanh gỗ thẳng bản dày chuyên dùng trồng Lan

2 chậu gỗ phi 27 cm thanh gỗ thẳng bản dày chuyên dùng trồng Lan

Mua lẻ: 100,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 chậu gỗ phi 30 cm thanh gỗ bản vuông dùng trồng phong Lan

2 chậu gỗ phi 30 cm thanh gỗ bản vuông dùng trồng phong Lan

Mua lẻ: 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 chậu gỗ phi 20 cm thanh gỗ bản vuông dùng trồng Lan

2 chậu gỗ phi 20 cm thanh gỗ bản vuông dùng trồng Lan

Mua lẻ: 67,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Bộ 3 chậu gỗ hình vuông tháp ngược dùng trồng Lan

Bộ 3 chậu gỗ hình vuông tháp ngược dùng trồng Lan

Mua lẻ: 130,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Bộ 3 chậu gỗ hình lục giác chuyên dùng trồng Lan

Bộ 3 chậu gỗ hình lục giác chuyên dùng trồng Lan

Mua lẻ: 140,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chậu gỗ hình quả bí dùng trồng Lan phi 21

Chậu gỗ hình quả bí dùng trồng Lan phi 21

Mua lẻ: 65,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chậu gỗ trồng lan hình bí - CG8

Chậu gỗ trồng lan hình bí - CG8

Mua lẻ: 65,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI