PHÂN BÓN DINH DƯỠNG

1kg phân dê Thanh Hà đã xử lý dùng cho Lan

1kg phân dê Thanh Hà đã xử lý dùng cho Lan

Mua lẻ: 20,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

NEW
10 túi phân dê Thanh Hà loại 10cm đã xử lý cho Lan

10 túi phân dê Thanh Hà loại 10cm đã xử lý cho Lan

Mua lẻ: 20,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

10 túi phân dê Thanh Hà loại 20cm đã xử lý cho Lan

10 túi phân dê Thanh Hà loại 20cm đã xử lý cho Lan

Mua lẻ: 30,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

10 túi phân dê Thanh Hà loại 30cm đã xử lý cho Lan

10 túi phân dê Thanh Hà loại 30cm đã xử lý cho Lan

Mua lẻ: 50,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón rễ cho Lan NPK 16-16-8 Quế Lâm chai 450g

Phân bón rễ cho Lan NPK 16-16-8 Quế Lâm chai 450g

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón trổ hoa, xanh lá cho mọi thời kỳ của Lan gói 450g

Phân bón trổ hoa, xanh lá cho mọi thời kỳ của Lan gói 450g

Mua lẻ: 40,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón kích hoa cho Lan Grow More 3-6-6+TE hàng USA

Phân bón kích hoa cho Lan Grow More 3-6-6+TE hàng USA

Mua lẻ: 42,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón hữu cơ kích hoa cho Lan Minro 6-4-6+TE

Phân bón hữu cơ kích hoa cho Lan Minro 6-4-6+TE

Mua lẻ: 45,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón dinh dưỡng cho mọi thời kỳ của Lan Hải Tiến Orchid

Phân bón dinh dưỡng cho mọi thời kỳ của Lan Hải Tiến Orchid

Mua lẻ: 48,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón hữu cơ tốt cho mọi giai đoạn của Lan Minro 5-5-5+TE.

Phân bón hữu cơ tốt cho mọi giai đoạn của Lan Minro 5-5-5+TE.

Mua lẻ: 45,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 chai phân bón thúc NPK Quế Lâm cho Lan 450g

2 chai phân bón thúc NPK Quế Lâm cho Lan 450g

Mua lẻ: 65,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 gói phân bón chuyên dùng cho phong Lan 450g

2 gói phân bón chuyên dùng cho phong Lan 450g

Mua lẻ: 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 gói phân bón Hải Tiến Orchid chuyên dùng cho phong Lan 500g

2 gói phân bón Hải Tiến Orchid chuyên dùng cho phong Lan 500g

Mua lẻ: 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 gói phân bón hữu cơ Minro chuyên dùng cho phong Lan 400g

2 gói phân bón hữu cơ Minro chuyên dùng cho phong Lan 400g

Mua lẻ: 85,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón tăng trưởng cho Lan Grofer-B1 Thái Lan lọ 100ml.

Phân bón tăng trưởng cho Lan Grofer-B1 Thái Lan lọ 100ml.

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Thuốc kích thích tăng trưởng, chống sốc cho Lan Superthrive lọ 60ml

Thuốc kích thích tăng trưởng, chống sốc cho Lan Superthrive lọ 60ml

Mua lẻ: 190,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Hormone tăng trưởng cho Lan Superthrive lọ 50ml

Hormone tăng trưởng cho Lan Superthrive lọ 50ml

Mua lẻ: 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 lọ thuốc tăng trưởng Superthrive dùng cho Lan 60ml

2 lọ thuốc tăng trưởng Superthrive dùng cho Lan 60ml

Mua lẻ: 380,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 lọ hormone tăng trưởng Superthrive dùng cho Lan 50ml

2 lọ hormone tăng trưởng Superthrive dùng cho Lan 50ml

Mua lẻ: 170,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 lọ phân bón lá cao cấp HVP 1601 WP dùng cho phong Lan 100g

2 lọ phân bón lá cao cấp HVP 1601 WP dùng cho phong Lan 100g

Mua lẻ: 45,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón hữu cơ khoáng và rong biển cho Lan GO-ORGANIC lọ 100ml

Phân bón hữu cơ khoáng và rong biển cho Lan GO-ORGANIC lọ 100ml

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón lá, nảy chồi cho Lan HVP Vitamin B-1 lọ 250ml

Phân bón lá, nảy chồi cho Lan HVP Vitamin B-1 lọ 250ml

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón lá kích nảy chồi cho Lan HVP Vitamin B-1 lọ 100ml

Phân bón lá kích nảy chồi cho Lan HVP Vitamin B-1 lọ 100ml

Mua lẻ: 25,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón kích nảy chồi, ra lá cho Lan Đầu Trâu Spray-1 chai 500ml

Phân bón kích nảy chồi, ra lá cho Lan Đầu Trâu Spray-1 chai 500ml

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón Đầu Trâu kích thích ra hoa cho Lan Spray-2 chai 500ml

Phân bón Đầu Trâu kích thích ra hoa cho Lan Spray-2 chai 500ml

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón Đầu Trâu dưỡng hoa lâu tàn cho Lan Spray-3 chai 500ml

Phân bón Đầu Trâu dưỡng hoa lâu tàn cho Lan Spray-3 chai 500ml

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI