PHÂN BÓN DINH DƯỠNG

Phân chì tan chậm cho lan Hi-control Nhật Bản

Phân chì tan chậm cho lan Hi-control Nhật Bản

Mua lẻ: 30,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

NEW
Thuốc tăng trưởng Superthrive lọ 20ml

Thuốc tăng trưởng Superthrive lọ 20ml

Mua lẻ: 45,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

NEW
Đạm cá cho hoa lan Fish Fertilizer lọ 100ml

Đạm cá cho hoa lan Fish Fertilizer lọ 100ml

Mua lẻ: 50,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

NEW
Bổ sung Canxi cho phong lan siêu đậu trái

Bổ sung Canxi cho phong lan siêu đậu trái

Mua lẻ: 30,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

NEW
Phân bón ACIDIFIER đẻ nhánh khỏe đâm chồi

Phân bón ACIDIFIER đẻ nhánh khỏe đâm chồi

Mua lẻ: 25,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

NEW
Phun Siêu lân cho lan hiệu quả cao 

Phun Siêu lân cho lan hiệu quả cao 

Mua lẻ: 30,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

NEW
Phân bón lá QT04 – Siêu lân đỏ cây khỏe

Phân bón lá QT04 – Siêu lân đỏ cây khỏe

Mua lẻ: 30,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

NEW
Phân xanh polyon 16-6-12

Phân xanh polyon 16-6-12

Mua lẻ: 31,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

NEW
Phân bón thúc cho lan Hùng Nguyễn - Đà Lạt

Phân bón thúc cho lan Hùng Nguyễn - Đà Lạt

Mua lẻ: 50,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

NEW
Phân bón cho hoa lâu tàn SUPRE KALI lọ 100g - T213

Phân bón cho hoa lâu tàn SUPRE KALI lọ 100g - T213

Mua lẻ: 22,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

NEW
1kg phân dê Thanh Hà đã xử lý dùng cho Lan

1kg phân dê Thanh Hà đã xử lý dùng cho Lan

Mua lẻ: 20,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

NEW
10 túi phân dê Thanh Hà loại 10cm đã xử lý cho Lan

10 túi phân dê Thanh Hà loại 10cm đã xử lý cho Lan

Mua lẻ: 20,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

10 túi phân dê Thanh Hà loại 20cm đã xử lý cho Lan

10 túi phân dê Thanh Hà loại 20cm đã xử lý cho Lan

Mua lẻ: 30,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

10 túi phân dê Thanh Hà loại 30cm đã xử lý cho Lan

10 túi phân dê Thanh Hà loại 30cm đã xử lý cho Lan

Mua lẻ: 50,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón rễ cho Lan NPK 16-16-8 Quế Lâm chai 450g

Phân bón rễ cho Lan NPK 16-16-8 Quế Lâm chai 450g

Mua lẻ: 26,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón trổ hoa, xanh lá cho mọi thời kỳ của Lan gói 450g

Phân bón trổ hoa, xanh lá cho mọi thời kỳ của Lan gói 450g

Mua lẻ: 40,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón kích hoa cho Lan Grow More 3-6-6+TE hàng USA

Phân bón kích hoa cho Lan Grow More 3-6-6+TE hàng USA

Mua lẻ: 42,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón hữu cơ kích hoa cho Lan Minro 6-4-6+TE

Phân bón hữu cơ kích hoa cho Lan Minro 6-4-6+TE

Mua lẻ: 45,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón dinh dưỡng cho mọi thời kỳ của Lan Hải Tiến Orchid

Phân bón dinh dưỡng cho mọi thời kỳ của Lan Hải Tiến Orchid

Mua lẻ: 48,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón hữu cơ tốt cho mọi giai đoạn của Lan Minro 5-5-5+TE.

Phân bón hữu cơ tốt cho mọi giai đoạn của Lan Minro 5-5-5+TE.

Mua lẻ: 45,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 chai phân bón thúc NPK Quế Lâm cho Lan 450g

2 chai phân bón thúc NPK Quế Lâm cho Lan 450g

Mua lẻ: 48,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 gói phân bón chuyên dùng cho phong Lan 450g

2 gói phân bón chuyên dùng cho phong Lan 450g

Mua lẻ: 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 gói phân bón Hải Tiến Orchid chuyên dùng cho phong Lan 500g

2 gói phân bón Hải Tiến Orchid chuyên dùng cho phong Lan 500g

Mua lẻ: 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 gói phân bón hữu cơ Minro chuyên dùng cho phong Lan 400g

2 gói phân bón hữu cơ Minro chuyên dùng cho phong Lan 400g

Mua lẻ: 85,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón tăng trưởng cho Lan Grofer-B1 Thái Lan lọ 100ml.

Phân bón tăng trưởng cho Lan Grofer-B1 Thái Lan lọ 100ml.

Mua lẻ: 30,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Thuốc kích thích tăng trưởng, chống sốc cho Lan Superthrive lọ 60ml

Thuốc kích thích tăng trưởng, chống sốc cho Lan Superthrive lọ 60ml

Mua lẻ: 145,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Hormone tăng trưởng cho Lan Superthrive lọ 50ml

Hormone tăng trưởng cho Lan Superthrive lọ 50ml

Mua lẻ: 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI