Thuốc kích rễ

Chế phẩm kích keiki, kích rễ cực mạnh cho Lan lọ 20ml

Chế phẩm kích keiki, kích rễ cực mạnh cho Lan lọ 20ml

Mua lẻ: 60,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

HOT
2 lọ chế phẩm kích rễ cực mạnh chuyên dùng cho Lan 20ml

2 lọ chế phẩm kích rễ cực mạnh chuyên dùng cho Lan 20ml

Mua lẻ: 115,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón lá kích tăng trưởng Atonik 1.8SL gói 10ml

Phân bón lá kích tăng trưởng Atonik 1.8SL gói 10ml

Mua lẻ: 8,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón lá Vitamin B1 cho lan lọ 235ml

Phân bón lá Vitamin B1 cho lan lọ 235ml

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Thuốc kích rễ lan Bio Root 0-1-1 lọ 100ml

Thuốc kích rễ lan Bio Root 0-1-1 lọ 100ml

Mua lẻ: 85,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Kích rễ Bio Root chuyên dùng cho phong lan chai 946ml

Kích rễ Bio Root chuyên dùng cho phong lan chai 946ml

Mua lẻ: 640,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Thuốc kích rễ lan Bio Root 0-1-1 lọ 50ml.

Thuốc kích rễ lan Bio Root 0-1-1 lọ 50ml.

Mua lẻ: 60,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Bộ đôi siêu kích rễ, dưỡng mầm cho phong lan T++ lọ 15ml

Bộ đôi siêu kích rễ, dưỡng mầm cho phong lan T++ lọ 15ml

Mua lẻ: 260,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI