GIÁ THỂ TRỒNG LAN

Vỏ thông pinas bark dùng để trồng lan

Vỏ thông pinas bark dùng để trồng lan

Mua lẻ: 40,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

NEW
Xốp hữu cơ ươm kie ươm mầm

Xốp hữu cơ ươm kie ươm mầm

Mua lẻ: 75,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

NEW
Vỏ Thông Thanh Hà giá thể cho lan loại 1x1cm - 1kg

Vỏ Thông Thanh Hà giá thể cho lan loại 1x1cm - 1kg

Mua lẻ: 18,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

NEW
HOT
 Vỏ thông Thanh Hà giá thể cho Lan loại 1x2cm gói 1kg

Vỏ thông Thanh Hà giá thể cho Lan loại 1x2cm gói 1kg

Mua lẻ: 18,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

HOT
Vỏ thông Thanh Hà giá thể cho Lan loại 3x4cm - 1kg

Vỏ thông Thanh Hà giá thể cho Lan loại 3x4cm - 1kg

Mua lẻ: 18,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

HOT
3kg Mụn dừa Thanh Hà giá thể cho hoa lan, cây cảnh

3kg Mụn dừa Thanh Hà giá thể cho hoa lan, cây cảnh

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

HOT
5kg Mụn dừa Thanh Hà giá thể cho hoa lan, cây cảnh

5kg Mụn dừa Thanh Hà giá thể cho hoa lan, cây cảnh

Mua lẻ: 55,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

HOT
Xơ dừa rối giá thể trồng hoa cây cảnh gói 200g

Xơ dừa rối giá thể trồng hoa cây cảnh gói 200g

Mua lẻ: 20,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Bảng dớn giá thể trồng Lan kích thước 60x20x4cm

Bảng dớn giá thể trồng Lan kích thước 60x20x4cm

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Đĩa dớn giá thể trồng lan kích thước 20x20x5cm

Đĩa dớn giá thể trồng lan kích thước 20x20x5cm

Mua lẻ: 25,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Dớn trụ giá thể trồng Lan kích thước 40x10cm

Dớn trụ giá thể trồng Lan kích thước 40x10cm

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Dớn cọng giá thể chuyên trồng Lan 1kg

Dớn cọng giá thể chuyên trồng Lan 1kg

Mua lẻ: 45,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Rêu Chile giá thể chuyên trồng Lan gói 100g

Rêu Chile giá thể chuyên trồng Lan gói 100g

Mua lẻ: 30,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

3 gói Rêu Chile 100g giá thể dùng trồng Lan

3 gói Rêu Chile 100g giá thể dùng trồng Lan

Mua lẻ: 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 gói Rêu Chile loại 100g dùng trồng Lan

2 gói Rêu Chile loại 100g dùng trồng Lan

Mua lẻ: 55,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Rêu Chile giá thể chuyên trồng Lan gói 400g

Rêu Chile giá thể chuyên trồng Lan gói 400g

Mua lẻ: 65,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Viên đất nung Thanh Hà giá thể trồng Lan, cây cảnh gói 1kg

Viên đất nung Thanh Hà giá thể trồng Lan, cây cảnh gói 1kg

Mua lẻ: 25,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

HOT
2kg Viên đất nung Thanh Hà giá thể trồng Lan

2kg Viên đất nung Thanh Hà giá thể trồng Lan

Mua lẻ: 45,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

3kg Viên đất nung Thanh Hà giá thể trồng Lan

3kg Viên đất nung Thanh Hà giá thể trồng Lan

Mua lẻ: 60,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5kg Viên đất nung Thanh Hà giá thể trồng Lan

5kg Viên đất nung Thanh Hà giá thể trồng Lan

Mua lẻ: 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2kg vỏ thông Thanh Hà size 1x1cm dùng cho Lan

2kg vỏ thông Thanh Hà size 1x1cm dùng cho Lan

Mua lẻ: 34,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2kg Giá thể vỏ thông Thanh Hà size 1x2cm dùng cho Lan

2kg Giá thể vỏ thông Thanh Hà size 1x2cm dùng cho Lan

Mua lẻ: 32,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2kg vỏ thông Thanh Hà size 3-4cm dùng trồng Lan

2kg vỏ thông Thanh Hà size 3-4cm dùng trồng Lan

Mua lẻ: 32,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5kg giá thể vỏ thông Thanh Hà size 1x1cm cho Lan

5kg giá thể vỏ thông Thanh Hà size 1x1cm cho Lan

Mua lẻ: 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5kg Vỏ thông Thanh Hà size 1x2cm dùng trồng Lan

5kg Vỏ thông Thanh Hà size 1x2cm dùng trồng Lan

Mua lẻ: 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5kg Giá thể vỏ thông Thanh Hà size 3-4cm dùng trồng Lan

5kg Giá thể vỏ thông Thanh Hà size 3-4cm dùng trồng Lan

Mua lẻ: 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 gói xơ dừa rối 200g chuyên dùng trồng Lan

2 gói xơ dừa rối 200g chuyên dùng trồng Lan

Mua lẻ: 38,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

3 gói xơ dừa rối 200g dùng cho Lan

3 gói xơ dừa rối 200g dùng cho Lan

Mua lẻ: 55,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI