Giá thể khác

Xốp hữu cơ ươm kie ươm mầm

Xốp hữu cơ ươm kie ươm mầm

Mua lẻ: 75,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

NEW
Than củi trồng lan đã xử lý gói 1kg

Than củi trồng lan đã xử lý gói 1kg

Mua lẻ: 27,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Đá trân châu trồng lan kích thước 3-6mm túi 6 lít

Đá trân châu trồng lan kích thước 3-6mm túi 6 lít

Mua lẻ: 42,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Đá Perlite Namix trồng lan size 5-8mm bịch 6 lít

Đá Perlite Namix trồng lan size 5-8mm bịch 6 lít

Mua lẻ: 42,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI