Dây buộc

Dây thít đa năng dài 10cm

Dây thít đa năng dài 10cm

Mua lẻ: 20,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

NEW
Cuộn dây kim tuyến 300m màu hồng lõi kẽm dùng buộc Lan

Cuộn dây kim tuyến 300m màu hồng lõi kẽm dùng buộc Lan

Mua lẻ: 50,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Cuộn dây kim tuyến 300m màu xanh lõi kẽm buộc Lan

Cuộn dây kim tuyến 300m màu xanh lõi kẽm buộc Lan

Mua lẻ: 50,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Cuộn dây buộc phong Lan lõi kẽm bọc nhựa dài 100m

Cuộn dây buộc phong Lan lõi kẽm bọc nhựa dài 100m

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Cuộn dây buộc Lan lõi kẽm bọc nhựa dài 50m

Cuộn dây buộc Lan lõi kẽm bọc nhựa dài 50m

Mua lẻ: 25,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 cuộn dây kim tuyến lõi kẽm màu hồng dùng buộc Lan 300m

2 cuộn dây kim tuyến lõi kẽm màu hồng dùng buộc Lan 300m

Mua lẻ: 98,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 cuộn dây kim tuyến màu xanh lõi kẽm dùng buộc Lan 300m

2 cuộn dây kim tuyến màu xanh lõi kẽm dùng buộc Lan 300m

Mua lẻ: 98,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 cuộn dây lõi kẽm bọc nhựa chuyên dùng buộc Lan 50m

2 cuộn dây lõi kẽm bọc nhựa chuyên dùng buộc Lan 50m

Mua lẻ: 45,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Dây kẽm kim tuyến buộc lan màu vàng 100m - D73

Dây kẽm kim tuyến buộc lan màu vàng 100m - D73

Mua lẻ: 27,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Dây kẽm kim tuyến màu trắng loại nhỏ 100m

Dây kẽm kim tuyến màu trắng loại nhỏ 100m

Mua lẻ: 27,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Dây thít nhựa màu trắng dài 15cm

Dây thít nhựa màu trắng dài 15cm

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Dây rút nhựa màu trắng dài 30cm

Dây rút nhựa màu trắng dài 30cm

Mua lẻ: 30,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 cuộn dây lõi kẽm bọc nhựa dùng buộc hoa Lan 100m

2 cuộn dây lõi kẽm bọc nhựa dùng buộc hoa Lan 100m

Mua lẻ: 65,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Dây kim tuyến buộc lan cuộn 300m màu trắng

Dây kim tuyến buộc lan cuộn 300m màu trắng

Mua lẻ: 50,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Dây kim tuyến lõi kẽm màu vàng cột lan cuộn 300m

Dây kim tuyến lõi kẽm màu vàng cột lan cuộn 300m

Mua lẻ: 50,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI