Mụn dừa, Xơ dừa

3kg Mụn dừa Thanh Hà giá thể cho hoa lan, cây cảnh

3kg Mụn dừa Thanh Hà giá thể cho hoa lan, cây cảnh

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

HOT
5kg Mụn dừa Thanh Hà giá thể cho hoa lan, cây cảnh

5kg Mụn dừa Thanh Hà giá thể cho hoa lan, cây cảnh

Mua lẻ: 55,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

HOT
Xơ dừa rối giá thể trồng hoa cây cảnh gói 200g

Xơ dừa rối giá thể trồng hoa cây cảnh gói 200g

Mua lẻ: 20,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 gói xơ dừa rối 200g chuyên dùng trồng Lan

2 gói xơ dừa rối 200g chuyên dùng trồng Lan

Mua lẻ: 38,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

3 gói xơ dừa rối 200g dùng cho Lan

3 gói xơ dừa rối 200g dùng cho Lan

Mua lẻ: 55,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5 gói xơ dừa rối 200g dùng cho phong Lan

5 gói xơ dừa rối 200g dùng cho phong Lan

Mua lẻ: 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Mụn dừa Thanh Hà giá thể trồng phong lan gói 1kg

Mụn dừa Thanh Hà giá thể trồng phong lan gói 1kg

Mua lẻ: 15,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI