Rêu CHILE, Rêu rừng

Rêu Chile giá thể chuyên trồng Lan gói 100g

Rêu Chile giá thể chuyên trồng Lan gói 100g

Mua lẻ: 30,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 gói Rêu Chile loại 100g dùng trồng Lan

2 gói Rêu Chile loại 100g dùng trồng Lan

Mua lẻ: 55,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

3 gói Rêu Chile 100g giá thể dùng trồng Lan

3 gói Rêu Chile 100g giá thể dùng trồng Lan

Mua lẻ: 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Rêu Chile giá thể chuyên trồng Lan gói 400g

Rêu Chile giá thể chuyên trồng Lan gói 400g

Mua lẻ: 65,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 gói Rêu Chile loại 400g dùng trồng Lan

2 gói Rêu Chile loại 400g dùng trồng Lan

Mua lẻ: 120,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5 gói Rêu Chile 400g giá thể dùng trồng Lan

5 gói Rêu Chile 400g giá thể dùng trồng Lan

Mua lẻ: 290,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Rêu rừng giá thể chuyên trồng Lan gói 200g

Rêu rừng giá thể chuyên trồng Lan gói 200g

Mua lẻ: 15,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5 gói Rêu rừng loại 200g dùng trồng Lan

5 gói Rêu rừng loại 200g dùng trồng Lan

Mua lẻ: 50,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

0,5kg rêu sâu Chile chuyên dùng trồng Lan

0,5kg rêu sâu Chile chuyên dùng trồng Lan

Mua lẻ: 180,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Rêu trắng trồng lan đã qua xử lý gói 100g

Rêu trắng trồng lan đã qua xử lý gói 100g

Mua lẻ: 25,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 gói Rêu rừng loại 200g giá thể trồng Lan

2 gói Rêu rừng loại 200g giá thể trồng Lan

Mua lẻ: 25,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI