Combo Khuyến mãi

1 kg phân dê Thanh Hà tặng kèm 50 g túi lưới đựng phân

1 kg phân dê Thanh Hà tặng kèm 50 g túi lưới đựng phân

Mua lẻ: 25,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1 lọ chế phẩm Hùng Nguyễn + 1 lọ keo liền da cây Mỹ Tiến 100g

1 lọ chế phẩm Hùng Nguyễn + 1 lọ keo liền da cây Mỹ Tiến 100g

Mua lẻ: 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1 kg vỏ thông siez 3x4cm + 1 gói rêu rừng 200g

1 kg vỏ thông siez 3x4cm + 1 gói rêu rừng 200g

Mua lẻ: 30,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1 kg vỏ thông size 3x4cm + 1 gói xơ dừa rối 200g

1 kg vỏ thông size 3x4cm + 1 gói xơ dừa rối 200g

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1 lọ phân bón Grofer-B1 100ml hàng Thái Lan + 1 bình xịt 0,5 lít

1 lọ phân bón Grofer-B1 100ml hàng Thái Lan + 1 bình xịt 0,5 lít

Mua lẻ: 50,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1 lọ thuốc kích tăng trưởng Superthrive 60ml + 1 bình xịt 1lít

1 lọ thuốc kích tăng trưởng Superthrive 60ml + 1 bình xịt 1lít

Mua lẻ: 210,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1 lọ Hormone tăng trưởng Superthrive 50ml + 1 bình xịt 2 lít cho Lan

1 lọ Hormone tăng trưởng Superthrive 50ml + 1 bình xịt 2 lít cho Lan

Mua lẻ: 130,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1 lọ dưỡng hoa Thần Kỳ 2 + 1 lọ dưỡng hoa RI CHI TO cho Lan

1 lọ dưỡng hoa Thần Kỳ 2 + 1 lọ dưỡng hoa RI CHI TO cho Lan

Mua lẻ: 65,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

3 lọ Đầu Trâu MK kích chồi, kích hoa, dưỡng hoa lâu tàn cho Lan

3 lọ Đầu Trâu MK kích chồi, kích hoa, dưỡng hoa lâu tàn cho Lan

Mua lẻ: 55,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 lọ phân tan chậm kích mầm, dưỡng hoa Lan Flowermate 220+240

2 lọ phân tan chậm kích mầm, dưỡng hoa Lan Flowermate 220+240

Mua lẻ: 50,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1 lọ kích chồi Keiki Duy Spray + 1 bộ 10 mũi khoan mini cho Lan

1 lọ kích chồi Keiki Duy Spray + 1 bộ 10 mũi khoan mini cho Lan

Mua lẻ: 125,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1 lọ kích mắt ngủ Keiki Duy Pro+ 1 bộ 10 mũi khoan mini cho Lan

1 lọ kích mắt ngủ Keiki Duy Pro+ 1 bộ 10 mũi khoan mini cho Lan

Mua lẻ: 135,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1 lọ keo Mỹ Tiến 225g + 1 dao ghép cán gỗ gấp màu vàng mũi nhọn

1 lọ keo Mỹ Tiến 225g + 1 dao ghép cán gỗ gấp màu vàng mũi nhọn

Mua lẻ: 150,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1 lọ keo Mỹ Tiến 100g + 1 dao cắt Lan cán gấp màu đỏ

1 lọ keo Mỹ Tiến 100g + 1 dao cắt Lan cán gấp màu đỏ

Mua lẻ: 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1 cuộn dây lõi kẽm bọc nhựa 100m + 100 thẻ ghi tên Lan

1 cuộn dây lõi kẽm bọc nhựa 100m + 100 thẻ ghi tên Lan

Mua lẻ: 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1 cuộn dây lõi kẽm bọc nhựa 50m + 100 thẻ ghi tên Lan

1 cuộn dây lõi kẽm bọc nhựa 50m + 100 thẻ ghi tên Lan

Mua lẻ: 70,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1 lọ Keiki Duy Spray + 1 lọ keo Mỹ Tiến 100g

1 lọ Keiki Duy Spray + 1 lọ keo Mỹ Tiến 100g

Mua lẻ: 70,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

1 lọ Keiki Duy Pro + 1 lọ keo liền da cây Mỹ Tiến 100g

1 lọ Keiki Duy Pro + 1 lọ keo liền da cây Mỹ Tiến 100g

Mua lẻ: 80,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI