Bảng dớn, Đĩa dớn

Bảng dớn giá thể trồng Lan kích thước 60x20x4cm

Bảng dớn giá thể trồng Lan kích thước 60x20x4cm

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Đĩa dớn giá thể trồng lan kích thước 20x20x5cm

Đĩa dớn giá thể trồng lan kích thước 20x20x5cm

Mua lẻ: 25,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Dớn trụ giá thể trồng Lan kích thước 40x10cm

Dớn trụ giá thể trồng Lan kích thước 40x10cm

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Dớn cọng giá thể chuyên trồng Lan 1kg

Dớn cọng giá thể chuyên trồng Lan 1kg

Mua lẻ: 45,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 Miếng dớn trồng Lan kích thước 60x20x4cm

2 Miếng dớn trồng Lan kích thước 60x20x4cm

Mua lẻ: 65,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 bản dớn đĩa tròn trồng Lan kích thước 20x20x5cm

2 bản dớn đĩa tròn trồng Lan kích thước 20x20x5cm

Mua lẻ: 45,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 thanh dớn trụ trồng Lan kích thước 40x10cm

2 thanh dớn trụ trồng Lan kích thước 40x10cm

Mua lẻ: 65,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2kg dớn cọng giá thể dùng trồng Lan

2kg dớn cọng giá thể dùng trồng Lan

Mua lẻ: 85,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5 miếng dớn bảng trồng Lan kích thước 60x20x4cm

5 miếng dớn bảng trồng Lan kích thước 60x20x4cm

Mua lẻ: 150,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5 đĩa dớn tròn trồng Lan kích thước 20x20x5cm

5 đĩa dớn tròn trồng Lan kích thước 20x20x5cm

Mua lẻ: 120,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5 thanh dớn trụ trồng Lan kích thước 40x10cm

5 thanh dớn trụ trồng Lan kích thước 40x10cm

Mua lẻ: 145,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

5kg dớn cọng giá thể chuyên dùng trồng Lan

5kg dớn cọng giá thể chuyên dùng trồng Lan

Mua lẻ: 200,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI