Phân bón rễ

Thuốc kích rễ cực mạnh cho Lan G-Root lọ 30ml

Thuốc kích rễ cực mạnh cho Lan G-Root lọ 30ml

Mua lẻ: 50,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Thuốc kích rễ cho Lan EXOTIC ORCHID ROOT hàng Thái Lan lọ 100ml

Thuốc kích rễ cho Lan EXOTIC ORCHID ROOT hàng Thái Lan lọ 100ml

Mua lẻ: 55,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 lọ kích rễ cực mạnh Exotic hàng Thái Lan dùng cho Lan 100ml

2 lọ kích rễ cực mạnh Exotic hàng Thái Lan dùng cho Lan 100ml

Mua lẻ: 110,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón bung rễ, bật mầm cho lan ORG-HUM lọ 100ml

Phân bón bung rễ, bật mầm cho lan ORG-HUM lọ 100ml

Mua lẻ: 24,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón kích rễ cực mạnh Vua Phong Lan gói 25g

Phân bón kích rễ cực mạnh Vua Phong Lan gói 25g

Mua lẻ: 10,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Chế phẩm Ngọc Linh chuyên kích rễ, kích mầm cho Lan chai 500ml

Chế phẩm Ngọc Linh chuyên kích rễ, kích mầm cho Lan chai 500ml

Mua lẻ: 75,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân Seasol nhập khẩu tốt rễ, đẻ nhánh khỏe lọ 100ml

Phân Seasol nhập khẩu tốt rễ, đẻ nhánh khỏe lọ 100ml

Mua lẻ: 30,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

2 lọ hợp chất kích rễ GO-ROOT chuyên dùng cho phong Lan 30ml

2 lọ hợp chất kích rễ GO-ROOT chuyên dùng cho phong Lan 30ml

Mua lẻ: 90,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Trùn quế Phú An viên nén bón cho lan gói 1kg

Trùn quế Phú An viên nén bón cho lan gói 1kg

Mua lẻ: 30,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Trùn quế Long Vân chuyên dùng cho lan gói 1kg

Trùn quế Long Vân chuyên dùng cho lan gói 1kg

Mua lẻ: 35,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân trùn quế hạt mận dùng cho lan gói 1kg

Phân trùn quế hạt mận dùng cho lan gói 1kg

Mua lẻ: 45,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Phân bón Vitamin B1 Thái dùng cho lan lọ 100ml

Phân bón Vitamin B1 Thái dùng cho lan lọ 100ml

Mua lẻ: 28,000đ
Mua nhiều: Liên hệ

Click để GỌI